S Pustým hradom sa spája aj meno legendami opradeného rytiera Donča, silného protivníka Matúša Čáka. Viete, kto to bol?

 

Pustý hrad sa stal rodiskom legendárneho rytiera a najvýznamnejšieho zvolenského župana Donča. Pôvodne patril k prívržencom Matúša Čáka Trenčianskeho, no neskôr sa spolčil s novým kráľom Karolom I. Róbertom. V rozhodujúcej bitke pri Rozhanovciach porazil udatný rytier Donč vojská Matúša Čáka. Pôsobil ako pravá ruka kráľa Karola Roberta. Spoločne zavádzali dôležité reformy, zakladali nové mestečká a osady, postavili 8 kostolov v slovenských obciach a minimálne 13 kostolom prestavali do gotického štýlu, intenzívne podporovali rozvoj baníctva a miest.

 


Categories: Príbehy a legendy