Historia magistra vitae est

Spoznaj s nami tajomstvá Pohronskej hradnej cesty

Čo spája hrady Pohronskej hradnej cesty?

Viete, koľko tajných informácií v sebe ukrývajú cesty? Čo sa na nich všetko prihodilo a nikdy to nikomu nepovedali? Jednou z významných ciest bola i Pohronská cesta, ktorá lemovala rieku Hron. Spájala Ostrihom s Horehroním. Priamo na nej ležalo všetkých sedem stredoslovenských banských miest. Nová Baňa, Pukanec, Kremnica, Banská Štiavnica, Banská Belá, Banská Bystrica a Ľubietová boli pod neustálou ochranou strážnych hradov, kaštieľov a veží, ktoré sa na pohronskej hradnej ceste postupne vybudovali. Vďaka vynikajúcej ochrane  prinášali mestá kraju bohatstvo i prosperitu. No nebolo to zadarmo. Občas nastali zlé, kruté časy plné bojov a utrpenia.
 


Projekt Pohronská hradná cesta je tu preto, aby ste s nami objavili tajomstvá dávnych čias, ktoré skrývajú hrady pri rieke Hron.