Historia magistra vitae est

Spoznaj s nami tajomstvá Pohronskej hradnej cesty

Čo spája hrady Pohronskej hradnej cesty?

Viete, koľko tajných informácií v sebe ukrývajú cesty? Čo sa na nich všetko prihodilo a nikdy to nikomu nepovedali? Jednou z významných ciest bola i Pohronská cesta, ktorá lemovala rieku Hron. V bezprostrednej blízkosti rieky Hron prechádzala v minulosti stredoveká pohronská cesta, ktorá sa vinula od Vyšehradu až po komitátny hrad Zvolen. Cesta bola využívaná ako spojnica k banským mestám so značným rudným bohatstvom. Rovnako tak ju využívali všetci obchodní cestujúci a remeselníci prevážajúci tovar, bežní pocestní, či dokonca uhorskí králi pri putovaní za vyhlásenými poľovačkami v priľahlých hustých lesoch okolia Zvolena. Na svojej trase, najmä na severnej časti, prechádzajúcou údoliami, obklopenej horskými pásmami, bola kontrolovaná viacerými hradmi, opevnenými kaštieľmi a strážnymi vežami. Viaceré body na tejto stredovekej ceste plnili strážnu a obrannú funkciu v časoch osmanského ohrozenia. Z nich možno zmieniť hrady Breznica, Rudno, Revište, Teplica, Šášov, Peťuša, Žakýl, Zvolen, či množstvo ďalších hrádkov, strážnych veží, opevnených miest a kláštorov. Ich strategické umiestnenia s relatívne širokými obrannými obvodmi poskytovali bezpečie nielen v útrobách samotných stavieb, ale aj na priľahlej ceste. A aj keď niektoré stavby zanikli skôr ako iné boli vybudované, všetky lokality si zaslúžia Vašu pozornosť, nakoľko sú súčasťou našich dejín a k ich návšteve láka aj ich situovanie v prekrásnom prostredí stredného Pohronia, a to na veľmi krátkej trase.
 


Projekt Pohronská hradná cesta je tu preto, aby ste s nami objavili tajomstvá dávnych čias, ktoré skrývajú hrady pri rieke Hron.