Na hradnej ceste nájdete

Hrady

Hrady sú najpočetnejšou skupinou PHC

Kaštiele a zámky

Najmladšie pamiatky na PHC sú kaštiele a zámky

Kláštor

Jeden zo slovenských pamiatkových skvostov

Veže

Strážne veže boli kedysi dôležitou súčasťou obranných mechanizmov

Opevnenia

Opevnenia zvyčajne chránili ľudí a stavby vnútri

"Majestátne klenoty, pôsobivo vsadené do nádhernej prírodnej scenérie, ukrývajúce tajomstvá dávnej minulosti. "

Kláštorný komplex zažíval svoje obrodenie s nástupom Ľudovíta I. Veľkého z Anjou na uhorský trón. S príspevkom panovníka sa svätobeňadický kláštor postupne začal meniť na …

Zrúcaniny strážnej veže sa nachádzajú na ľavej strane Hrona medzi obcami Hronský Beňadik a Tekovská Breznica na bočnom výbežku Hodrušskej hornatiny. Objekt je najlepšie prístupný z miestnej časti Tekovskej …

Založenie hradu v priebehu druhej polovice 13. storočia sa pripisuje ostrihomskému arcibiskupovi, ktorý v roku 1260 získal obec Breznica, čím vyvolal dlhodobý spor s jej pôvodným vlastníkom, svätobeňadickým opátstvom. V roku 1311 sa hradu na desať rokov zmocnil Matúš Čák, ale po jeho smrti …

Pôdorys objektu v približnej podobe lichobežníka s hlavnými osami cca 40 a 30 m vyplýval z terénnej situácie: tvar horského hrebeňa tu vystupuje do skalného útvaru ohraničeného od severu až po juh kolmými skalnými stenami vysokými niekoľko desiatok metrov. …

Počiatky Novej Bane ako aglomerácie mestského typu siahajú do prvej polovice 14. storočia, kedy došlo k spojeniu osád Seuniche, ležiacej v hornej časti potoka Jedľová Štiavnica (Feniosaunicza) a dolnej osady, medzi potokmi Jedľová Štiavnica  a  Buková Štiavnica …

Lokalita v písomných prameňoch neuvádzaného hradu sa dostala do povedomia vďaka zisťovaciemu archeologickému výskumu A. Ruttkaya v rokoch 1985 a 1986. Priniesol mnohé poznatky, ktoré upresnia predstavy o vzniku a dispozícii opevneného sídla. Jeho staveniskom bolo juhovýchodné ukončenie …

 Kaštieľ nachádzajúci sa v Žarnovici predstavuje objekt z prelomu 15. a 16. storočia, ktorý bol podľa historických prameňov postavený v roku 1490 Filipom Doczym zrejme na staršom základe opevneného hradu. Menovaný získal hrad v Žarnovici darom ako odmenu za službu vo vojsku Mateja Korvína, …

Hrad Revište svojím vznikom pripomína búrlivé obdobie mocenskej anarchie na začiatku 14. storočia. Neskôr, ako stredisko rovnomenného panstva, tvoril jeden z oporných bodov v sieti opevnení na kontrolu prístupu do bohatých banských miest. Posledným známym majiteľom bola Banská komora v Banskej Štiavnici, počas jej …

Už sama poloha predurčovala hrad na kontrolu jednej z prístupových ciest do Banskej Štiavnice, ktorej význam ako strediska banskej oblasti vzrástol v druhej polovici 13. storočia. Povrchovými prieskumami je ťažba doložená aj v bezprostrednej blízkosti hradu, …

Maliar, prozaik, publicista. Od kominárskeho pomocníka, leárnického praktikanta, profesora slovenčiny a kreslenia po štúdiách výtvarného umenia, sa stal významným slovenským výtvarným umelcom (1300 olejov, pastelov, tempier a kresieb), ale aj literárnym umelcom. Tu nedosiahol takú úroveň, ale vo svojich dielach zachoval kus slovenského života drobného človeka. …

Napriek tomu, že ani o tomto hrade nie sú v stredovekých prameňoch zmienky, vďaka svojej polohe mal značný význam pri kontrole komunikácií vedúcich do Banskej Štiavnice od severu. Bližšie poznanie rozsahu a dispozičného členenia tejto pomerne rozľahlej fortifikácie priniesol až nedávny terénny …

Takmer zabudnutý vrcholnostredoveký hrad Peťuša sa nachádza v lesnom poraste blízko Zvolena v katastri obce Ostrá Lúka. Jeho rozkvet spadá do 14. storočia, keď bol na ňom čulý život a zrejme aj fungujúca mýtna stanica pre kupcov smerujúcich do Zvolena. …

Národná kultúrna pamiatka Pustý hrad vo Zvolene je situovaný na rovnomennom kopci na juhozápadnom okraji mesta Zvolen. Lokalita bola osídlená v praveku i vo vrcholnom stredoveku, kedy tu vznikol rozsiahly hradný komplex. ..

Počiatky osídlenia návršia na hornom konci dnešného zvolenského námestia spadajú do 13. storočia. Na nádvorí dnešného zámku boli odkryté pozostatky trojloďového románskeho kostola sv. Mikuláša. Podľa historických prameňov…

Najvýznamnejšia pamiatka mesta Žiar nad Hronom v stredoveku slúžila ako pevnosť.

Pôvodné menšie stredoveké opevnené sídlo vo Sv. Kríži bolo okolo roku 1631 prestavané na Biskupský kaštieľ arcibiskupom Petrom Pázmáňom a stalo sa sídlom biskupov.

NKP Hrad Dobrá Niva sa nachádza v katastri obce Podzámčok, okres Zvolen na strednom Slovensku. Situovaný je na homoľovitej vyvýšenine severne od rovnomennej obce Dobrá Niva.

Naspäť na mapu

pozrite si geopozíciu jednotlivých pamiatok